ارتباط با دبیرخانه

آدرس دبیر خانه : خیابان آزادی، خیابان دکتر حبیب الله، خیابان قاسمی، کوچه تیموری، بن بست گوهر، شماره 4
تلفن : 66072554 - 66072567